บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ม่วนคักๆ มักหนองคาย บึงกาฬ เลย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ม่วนคักๆ มักหนองคาย บึงกาฬ เลย 4 วัน 2 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

แก่งอาฮง-ภูทอก-ภูสิงห์-วัดถ้ำสีธน-ตลาด chic chic -วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ
ป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว-วังสะพุง - วังสะพุง-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย

BDT-108-775

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย
 • 17.30

  พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ณ สวนลมพินี ฝั่งตรงข้าม  รพ.จุฬา

 • 18.00

  นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 หนองคาย-แก่งอาฮง-ภูทอก-ภูสิงห์-วัดถ้ำสีธน-ตลาด chic chic-หนองคาย
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า

 • 07.00

  เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มี  ที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขาความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์  เพื่อเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น

   

  นำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาเดินทางสู่ หนองคาย ระหว่างทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ ชม วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดChic Chic ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า

   

วันที่ 3 หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว-วังสะพุง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย(วัดอารามหลวง) แล้วเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง สถานที่ปฎิบัติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชม สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหนองคาย 
  ออกเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นชึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นจุดที่ตั้ง สกายวอล์ค ที่เป็นทางกระจกยื่นออกไปเป็นรูปทรงวงรี เบื้องหน้าคือวิวแบบพานอรามาที่มีความสวยงาม

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำด้วยหินอ่อนที่สวยงามจากประเทศอิตาลี  จนได้เวลาเดินทางสู่ ภูคกงิ้ว ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว บริเวณปากแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง(หากมีการเก็บค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง) จนได้เวลาเดินทางสู่ วังสะพุง

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 วังสะพุง-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย-กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถอีแตกขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ เบื้องหน้าคือ ภูหอ ภูเขาที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่  บนพื้นที่ 9,000 ไร่  และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา  เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ซื้อของฝาก

 • 21.00

  เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ , รถท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว                                                                                                   
 • ที่พักที่ 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามรายการ 8   มื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง                          
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ      
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ