บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิต ทริปแฟมิลี่ เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิต ทริปแฟมิลี่ เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 3 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ภูเรือ - ยอดภูเรือ - ไร่ ที เอส เอ - สกายวอล์ค - ล่องเรือแก่งคุดคู่ – ถนนคนเดินเชียงคาน – เชียงคานริเวอร์ไซด์   
ตักบาตรเช้า - ภูทับเบิก – เขาค้อ –พระธาตุผาซ่อนแก้ว – อิมพีเรียล ภูแก้ว - เขาค้อ – พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

BDT-152-727

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ภูเรือ
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน) 
  โดยมี เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก ติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อม บริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 20.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย  “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน

 • ค่ำ

  บริการอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่ 2 ยอดภูเรือ - ไร่ ที เอส เอ - สกายวอล์ค - ล่องเรือแก่งคุดคู่ – ถนนคนเดินเชียงคาน – เชียงคานริเวอร์ไซด์
 • 04.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้น  สู่ยอดภูเรือ ผ่านหินเต่า, ผาซำทอง, เนินพิศวง ชมจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยที่ ผาโหล่นน้อย ให้ท่านชมทัศนียภาพของทิวเขาที่ทอดตัวยาว...จากนั้นขึ้นสู่ ยอดภูเรือ ของภูเรือที่หนาวที่สุดในสยามซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,365 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเรือแวะชม หินศิวะ เชิญท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารไก่ย่างภูเรือ    

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ ไร่ ที เอส เอ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและถ่ายรูปคู่กับฟักทองยักษ์  สมควรแก่เวลา  นำคณะเดินทางสู่ อ.เชียงคาน    

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฮือนฝ้ายคำ    

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางชม สกายวอล์ค  ริมน้ำโขง บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลยจุดชมทิวทัศน์ชมทะเลหมอก แม่น้ำสองสี 2 ฝั่งโขง และไหว้ภูพระใหญ่

 • 14.30

  นำคณะเดินทางสู่ที่พัก...เชียงคาน ริเวอร์ไซด์  ต้อนรับท่านด้วย  Welcome drink สมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 17.00

  นำท่านเดินทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ก่อนนำทุกท่าน ล่องเรือยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ริมน้ำโขง นำท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ " วัดศรีคุณเมือง" วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างสวยงาม

 • 18.30

  อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ  ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย เพลินเพลินกาแฟ ๙ เจริญ ร้านกระป๋อง ร้านรักเลยUnder+Over  ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

 • 20.00

  นำคณะเดินทางกลับที่พัก...เชียงคาน ริเวอร์ไซด์    

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารที่พัก   หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรเช้า - ภูทับเบิก – เขาค้อ –พระธาตุผาซ่อนแก้ว – อิมพีเรียล ภูแก้ว
 • 05.30

  ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาทข้าวเหนียว พร้อมกับชาวเชียงคานเพื่อเป็นศิริมงคลจากนั้นนำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่ ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก.....เชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

 • เช้า

  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของที่พัก..อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่าน Check Out อำลาเชียงคาน ริเวอร์ไซด์ ออกเดินทางสู่ อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารขนมจีนบุญมี  

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสัมผัส  ภูทับเบิก เชิญทุกท่านท้าลมหนาวชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ชมไร่กะหล่ำ และเชิญทุกท่านเก็บภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เชิญท่านเก็บภาพอันงดงามไว้เป็นที่ระลึกก่อนนำท่านสักการะ  พระธาตุผาแก้วเพื่อเป็นสิริมงคลและชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาอันงดงามของเขาค้อ เชิญทุกท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

 • 17.30

  คณะเดินทางถึงที่พัก อิมพีเรียล ภูแก้ว ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เชิญสมาชิกทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เขาค้อ – พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก- ร้านของฝากกำนันจุล-กรุงเทพ ฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  เก็บสัมภาระ Check Out  อำลา ที่พัก นำทุกท่านทุกท่านเดินทางสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา นำท่านชมพิพิธภัณฑ์การสู้รบที่ ฐานอิทธิ และวีดีโอการสู้รบในสมัยนั้น ซากรถถัง, เฮลิคอปเตอร์, ปืนต่อสู้อากาศยาน และชมจุดสูงสุดของเขาค้อชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดและได้จารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากการสู้รบ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารมาลี

 • 13.00

  นำท่านลงจากเขาค้อ นำท่านเลือกซื้อของฝากสำหรับคนทางบ้าน ร้านกำนันจุล เชิญทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างแวะพักอิริยาบถตามปั้มน้ำมันต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง

 • 18.00

  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ