ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ธัมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา สวนลุมพินี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช วิหารมายาเทวี มงกุฎพันธนเจดีย์ มหาปรินิพานสถูป มหาปรินิพานวิหาร มหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระวิทยากรบรรยาย น่าสวดมนต์ นั่งสมาธิ  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง