ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี จุดชมวิวเมืองพุกาม
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนาจอง
เจดีย์ชเวสิกอง - เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวเม - วัดกุบยางกี
วัดอนันดา - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัฑะเลย์  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง