ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก นะโม ๕ ดาว] 3 วัน 2 คืน

- สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
- พักอินทร์แขวน 1 คืน
- ขอพรเทพทันใจ
- ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ
- ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง