ทัวร์ตรุกี ตุรกี บาห์เรน เที่ยวคุ้ม 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน

เที่ยวไฮไลท์ 2 มหานคร 


ตุรกี บาห์เรน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ปราสาทปุยฝ้าย


นครใต้ดินแห่งคัปปาโดเกีย เมืองโบราณเอเฟซุส


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง