ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI-NIKKO-TOKYO 6 วัน 3 คืน

1 ใน 3 สวนสวยสุดในญี่ปุ่น
เช็คอินภาพสวยๆ ที่ทะเลสาบกระจกสวรรค์
เดินเล่นชิลล์ๆที่หมู่บ้านโบราณ
สัมผัสมนต์เสน่ห์มรดกโลกนิกโก้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง