ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR 6 วัน 5 คืน

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ -ช้อปปิ้ง SAKAE
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค -ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ลานสกีฟูจิเท็น -กิฟุ -เอ็กซ์โปซิตี้
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง