ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA NICE TO MEET U 5 วัน 3 คืน

- สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน
- เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ คันนาวะ
- จุดชมวิวยอดเขาอะโสะ แบบ 360 องศา ไดคังโบ
- ชิมของอร่อยๆ และช้อปที่ศูนย์ช้อปปิ้งเมืองเก่า
- นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ
- ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง