ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA สบาย สบาย สไตล์ ฟุกๆ 5 วัน 3 คืน

- สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน
- ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมทะเลญี่ปุ่น
- สัมผัสไออุ่นเมืองน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของคิวชู
- ชิมของอร่อยที่ตลาดเช้าแบบบ้านๆ โยบุโกะ
- นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ
- เช็คอิน มหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น
- ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง