ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า! มาซิคะ 6 วัน 3 คืน

วัดโอสุคันนอน – มัตสึโมโต้- ปราสาทมัตสึโมโต้ 
นากาโนะออนเซ็น–ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ
มัตสึโมโต้ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้างAeon Mall
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC
ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง